Behandling med porslinsfasader

Estetisk problematik gällande tänderna påverkar självkänslan, men det finns lösningar att tillgå. Porslinsfasader är en behandling som åtgärdar tändernas utseende permanent.  

Ojämn tandrad, snedställningar, missfärgningar eller skador på tänderna kan åtgärdas med hjälp av skalfasader av porslin. Det är en högestetisk behandling  som kan justera tänderna form och färg. Porslinsfasader är ett tunt skal av porslin som framställs i samarbete mellan tandläkare och tandtekniker och sedan fästs som ett nytt ytskikt på tanden. På så sätt får tanden ett nytt naturtroget utseende.  

Varje porslinsfasad görs enskild och det går därför att åtgärda utseendet på en tand men vanligast är att patienten vill åtgärda 4 till 6 tänder på samma gång.  

Porslinsfasader kan vara ett alternativ om du vill justera utseendet på dina tänder. Dessa tunna skal av porslin som placeras som ett nytt ytskikt på tänderna kan exempelvis åtgärda: 

  • Spruckna tänder 
  • Missfärgade tänder 
  • Tänder med ojämn färg 
  • Gluggar mellan tänderna 
  • Tänder som avviker i storlek 
  • Tänder som avviker gällande form 
  • Slitna tänder