Hyperbarisk syreterapihistoria

Syreterapi är en behandling som kan hjälpa dig att se yngre ut och även ge dig mer energi. Men vart kommer egentligen denna behandling ifrån? Faktum är att det är en väldigt gammal behandling som kan spåras ända tillbaka till 1600-talet. Redan 1662 byggdes den första kammaren av en präst från Storbritannien vid namn Henshaw. Den såg så klart väldigt annorlunda ut mot det vi är vana att se idag. Men redan då användes denna kammare för att behandla en mängd olika symptom och förhållanden. Tekniken utvecklades under 1800-talet när man upptäckte ett samband mellan antalet kvävebubblor i kroppen och dekompressionssjukdom. Man upptäckte också att det kunde förbättras med hjälp av en sådan behandling.

Utvecklades i Frankrike

Detta koncept där man behandlade patienter under pressade förhållanden fortsatte att utvecklas i Frankrike. En läkare vid namn Fontaine började upptäcka fördelarna med att lägga sina patienter i en sådan tub. Under 1900-talet gjordes även observationer som räknade ut att patienter med hjärtsjukdomar mådde mycket bättre om de bodde närmare havet istället för i stadsmiljöer. Syre är alltså en otroligt viktig del för att vi ska må bra och för att motverka sjukdomar.

Det som vi idag ser som hyperbariska kamrar utvecklades under 194-talet och blev godkända för användning under 1950-talet. Då användes de till att behandla hjärt- och kärlsjukdomar. Dock skedde ett litet bakslag under 60-talet när de användes till kolmonoxidförgiftning. Idag finns det dock tusentals kliniker som är certifierade och kan utföra det på ett säkert sätt. I Sverige är det fortfarande inte så vanligt men det går att hitta kliniker som gör det. Det är mer vanligt i storstäderna än i mindre städer. Det är du själv som patient som bestämmer hur ofta du vill göra en behandling och det beror mycket på vad du söker för. Självklart kommer även läkaren med rekommendationer.