Skalfasader: Vad är det?

Trasiga, ojämna, skadade eller missfärgade tänder kan åtgärdas med hjälp av skalfasader. De kan hjälpa till att förändra utseendet på en tand och på så sätt ge dig ett nytt leende.  

Estetisk tandvård kan vara ett bra alternativ om du vill förändra tändernas utseende. Skalfasader är ett tunt ytskikt av porslin eller komposit. Skalfasader kan vara bra för att korrigera slitningar, sprickor, missfärgningar och mindre snedställningar. En skalfasad fästs ovanpå tanden och ersätter det yttersta lagret och bildar på så sätt en ny yta på tanden.  Skalfasader är därför en metod som ger tydliga och direkta resultat.  

Porslinsfasader görs genom att tandytan slipas ned för att tandläkaren ska kunna fästa tanden. Sedan tas ett tandavtryck som ska användas när de ytskikten ska tas fram. Tillsammans med tandläkare och tandtekniker planerar ni utseendet av tänderna som ska ersättas av fasader. Sedan framställer tandteknikern fasaderna i ett tandtekniskt laboratorium. När de nya ytskikten är framställda fäster tandläkaren dem på tänderna. Porslinsfasader är en dyrare behandling men ger ett hög estetiskt och hållbart resultat.  

Om du valt att behandlas med kompositfasader görs inte samma typ av förberedelser utan tandläkaren kan själv bygga fasaden direkt på tanden. Fasaderna härdas, slipas och putsas om och om igen tills önskat resultat är uppnått. Kompositfasader är något billigare och går lite snabbare.